1. Esajasskolen er en kristen friskole – og ønsker at være kendt som dette.

Det betyder at:

 • Det kristne budskab og de kristne livsværdier er bærende for alt, hvad der foregår på skolen
 • Vi ønsker, at såvel børn som forældre møder det kristne budskab. som det udtrykkes i den danske folkekirkes bekendelsesskrifter

2. Esajasskolen ønsker at udruste eleverne til fremtidens samfund

Det betyder at:

 • Vi vil tilbyde undervisning af høj faglig standard
 • Vi i samspillet med eleverne er med til at udvikle dem til selvstændige og reflekterende mennesker

3. Esajasskolen skal være et trygt og godt sted at være

Det betyder at:

 • Mobning ikke tillades
 • Der er en god og respektfuld omgangstone
 • Vi betragter alle børn som unikke og ligeværdige
 • Vi til stadighed vil arbejde med at udnytte og forbedre de fysiske rammer
 • Vi arbejder for at fremme elevernes sundhed

4. Esajasskolen vægter et tæt samarbejde mellem skole og hjem

Det betyder at:

 • Vi ønsker en høj grad af tillid mellem forældre og skole
 • Vi tilstræber et fyldestgørende informationsniveau

5. Esajasskolen ønsker at være en god og attraktiv arbejdsplads

Det betyder at:

 • Der er loyalitet i forhold til skolens grundlag og fælles fodslag i det daglige arbejde
 • Vi lægger vægt på en visionær, synlig og tillidsskabende ledelse
 • Vi lægger vægt på, at medarbejderne trives og værdsættes
 • Vi har særlig fokus på indslusning af nye medarbejdere
 • Vi vil sikre en fortsat udvikling af fagligheden på skolen

6. Esajasskolen ønsker at drive en god og velintegreret SFO

Det betyder at:

 • Det daglige arbejde drives i overensstemmelse med skolens kristne grundlag og øvrige værdier
 • Vi ønsker at videreudvikle børnenes sociale færdigheder
 • Vi tilstræber at give børnene en tryg og kreativ hverdag
 • Vi indgår i samarbejde med forældre og klasselærerne for at kunne styrke indsatsen for det enkelte barns trivsel

7. Esajasskolen ønsker et godt forhold til nærmiljø og lokalsamfundet

Det betyder at:

 • Vi lægger vægt på at være i dialog med naboer m.fl.
 • Vi lægger vægt på et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere