Mål og værdier

1. Esajasskolen er en kristen friskole – og ønsker at være kendt som dette.

Det betyder at:

 • det kristne budskab og de kristne livsværdier er bærende for alt, hvad der foregår på skolen
 • vi ønsker, at såvel børn som forældre møder det kristne budskab som det udtrykkes i den danske folkekirkes bekendelsesskrifter

2. Esajasskolen ønsker at udruste eleverne til fremtidens samfund

Det betyder at:

 • vi vil tilbyde undervisning af høj faglig standard
 • vi i samspillet med eleverne er med til at udvikle dem til selvstændige og reflekterende mennesker

3. Esajasskolen skal være et trygt og godt sted at være

Det betyder at:

 • mobning ikke tillades
 • der er en god og respektfuld omgangstone
 • vi betragter alle børn som unikke og ligeværdige
 • vi til stadighed arbejde med at udnytte og forbedre de fysiske rammer
 • vi arbejder for at fremme elevernes sundhed

4. Esajasskolen vægter et tæt samarbejde mellem skole og hjem.

Det betyder at:

 • vi ønsker en høj grad af tillid mellem forældre og skole
 • vi tilstræber et fyldestgørende informationsniveau

5. Esajasskolen ønsker at være en god og attraktiv arbejdsplads

Det betyder at:

 • der er loyalitet i forhold til skolens grundlag og fælles fodslag i det daglige arbejde
 • vi lægger vægt på en visionær, synlig og tillidsskabende ledelse
 • vi lægger vægt på, at medarbejderne trives og værdsættes
 • vi har særlig fokus på indslusning af nye medarbejdere
 • vi vil sikre en fortsat udvikling af fagligheden på skolen

6. Esajasskolen ønsker at drive en god og velintegreret SFO

Det betyder at:

 • det daglige arbejde drives i overensstemmelse med skolens kristne grundlag og øvrige værdier
 • vi ønsker at videreudvikle børnenes sociale færdigheder
 • vi tilstræber at give børnene en tryg og kreativ hverdag
 • vi indgår i samarbejde med forældre og klasselærerne for at kunne styrke indsatsen for det enkelte barns trivsel

7. Esajasskolen ønsker et godt forhold til nærmiljø og lokalsamfundet

Det betyder at:

 • vi lægger vægt på at være i dialog med naboer m.fl.
 • vi lægger vægt på et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere