Ressourcecenteret er omdrejningspunktet for ressourcer og kompetencer til brug i den faglige og pædagogiske støtte i klaseundervisnings sammenhænge, og også til den supplerende undervisning udenfor klasseundervisningen.

Se Esajasskolens ressourcecenterfolder her:

Ressourcecenter dec 2023

Se skolens trivselsplan & antimobbestrategi her:

Esajasskolens Trivselsplan