Ressourcecenteret er omdrejningspunktet for ressourcer og kompetencer til brug i den faglige og pædagogiske støtte i klaseundervisnings sammenhænge, og også til den supplerende undervisning udenfor klasseundervisning.

Se Esajasskolens ressourcecenterfolder her:

RessourceCenter – Esajasskolen 2023 (1)

Se skolens trivselsplan & antimobbestrategi her:

Esajasskolens Trivselsplan