Orientering om afgangsprøver

Skolen tilbyder prøver efter Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., kapitel 2, §8a, og er ikke fritaget for nogen prøver. Elever, der går på Esajasskolen skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens 9. klasses prøve (FP9)

 

Obligatoriske fag:

DanskMundtlig
DanskSkriftlig fremstilling med adgang til internettet, retskrivning og læsning

 

MatematikSkriftlig prøve med og uden hjælpemidler
Engelsk

 

Mundtlig

 

NaturfagMundtlig

 

Desuden udtrækkes et af følgende naturvidenskabelige fag til prøve:

BiologiSkriftlig
GeografiSkriftlig
MatematikMundtlig
IdrætMundtlig og praktisk
Fysik/kemiSkriftlig

 

Og et af følgende humanistiske fag til prøve:

EngelskSkriftlig
TyskSkriftlig
TyskMundtlig
KristendomMundtlig
HistorieMundtlig
SamfundsfagMundtlig

 

Særlige prøvevilkår

Hvis du har psykiske eller fysiske funktionsnedsættelse eller andre specifikke vanskeligheder, vil du få tilbudt særlige prøvevilkår, som kan ligestille dig med andre i prøvesituationen. Det vil være en forudsætning, at der ikke sker en ændring af prøvens niveau.
Det er skolens leder, der beslutter, hvilke tilbud du skal have. Dette vil ske efter en indstilling fra klasselærer i samråd med dig, dine forældre, faglærere og PPR.

Vurderer skolens leder, efter indstillingerne at du ikke kan aflægge prøven på “særlige vilkår” kan der ske en fritagelse fra et eller flere fag. I så fald skal der ske en alternativ evaluering af faget.