Vi kan altid bruge gode kræfter på Esajasskolen, så du er meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til: 

  • SFO-leder Jeanette Windfeld, hvis det drejer sig om vikararbejde eller en fast stilling i vores SFO på kontoret@esajasskolen.dk
  • Viceskoleleder Mette V Andersen, hvis det drejer sig om vikararbejde i skoledelen på cra@esajasskolen.dk
  • Skoleleder Mark Lindberg-Christensen, hvis det drejer sig om et lærerjob, eller andre job på skolen på mlc@esajasskolen.dk

– eller giv os et ring for en uforpligtende snak om hvordan det er at arbejde på Esajasskolen.

 

Herunder er nogle af de ting, du må forholde dig til som ansøger hos os:

Du må se det som et aktiv at medvirke til at skabe trygge rammer, god læring og trivsel for vores elever. Vi forventer at du vil bidrage positivt til det daglige samarbejde til gavn for fællesskabet – og ikke mindst, at du kan tage aktivt del i skolens kultur med udgangspunkt i skolens kristne værdigrundlag og arbejde aktivt med på dette.

 

Vi tilbyder:

❑ Et fagligt, kristeligt og trygt menneskeligt fællesskab.

❑ En hverdag, hvor det vigtigste for os, er at møde barnet der, hvor det er.

❑ En dynamisk medarbejdergruppe der trives og er indstillet på udvikling og samarbejde.

Esajasskolen er en kristen friskole med ca. 250 elever fra 0. til 9. klasse, hvoraf knap 110 elever er tilmeldt vores SFO. På to af årgangene har vi to spor. Der er i alt 35 ansatte for hvem engagement, åbenhed, humor og faglighed er vigtige begreber. Hos os behøver der ikke at være langt fra ide til virkelighed. Endvidere har vi en dejlig aktiv forældreflok med hvem samarbejde er et nøgleord.