Vi søger en skolesekretær eller evt. forretningsfører til en fast stilling og en lærer i mindst 3 måneder. esajasskolen hvidovre kristne friskole privatskole

Genopslag: Skolesekretær evt. forretningsfører:

Vi søger pr. 1/1 2023, eller snarest derefter, en skolesekretær eller evt. en forretningsfører der deler vores kristne værdigrundlag, og som ønsker at komme helt ind i skolens ”maskinrum”.

Vi søger en skolesekretær, der kan løse opgaverne inden for løn, økonomi, tilskud og elevadministration.

Du skal have godt overblik og sætte dig ind i bekendtgørelser og regler, med alt fra tilskudsgrundlag og elevøkonomi til løn og ansættelse.

Du vil ofte være den første nye forældre ser når de kommer på skolen, eller taler med i telefonen, og du skal derfor også være venlig og imødekommende. Du kommer til at indgå i et dagligt samarbejde med ledelsen.

Du kan:

 • have erfaring fra en fri grundskole?
 • se dig selv ind i en organisation med netop vores værdigrundlag.
 • lide kontakt med elever, forældre og kollegaer.
 • evt. have en regnskabsuddannelse eller erfaring som regnskabsmedarbejder?
 • have erfaring som sekretær?
 • lide at være en teamplayer.
 • have en anden spændende bagrund som giver mening som skolesekretær

Vi tilbyder:

 • Et fagligt, kristeligt og trygt menneskeligt fællesskab.
 • En hverdag, hvor det vigtigste for os, er at møde barnet der, hvor det er.
 • Et personale der er indstillet på udvikling og samarbejde.
 • Gode arbejdsforhold.

Esajasskolen er en kristen friskole på evangelisk-luthersk grund med knap 250 elever fra 0. til 9. klasse, hvoraf knap 110 elever er tilmeldt vores SFO. På to af årgangene har vi to spor. Der er i alt 34 ansatte for hvem engagement, høj faglighed, åbenhed, humor og udvikling er vigtige begreber. Hos os behøver der ikke at være langt fra idé til virkelighed.

Skriv i din ansøgning hvorfor du gerne vil arbejde på en skole med netop vores værdigrundlag, og hvor du har set jobopslaget!

Stillingen er på mellem 32-34 timer om ugen, men vi er åbne over andre løsninger f.eks. to halvtidsstillinger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Mark Lindberg-Christensen på tlf. 3632 1001. Ansættelse sker efter overenskomst mellem Kristelig Fagforening og Foreningen af Kristne Friskoler.

Ansøgninger skal være skolen i hænde senest torsdag den 8. december kl. 12.00 og sendes til mlc@esajasskolen.dk

Samtaler vil finde sted i uge 50

 

Vi søger en en lærer i mindst 3 måneder.

Grundet sygdom, har vi nu brug for ekstra hjælp i en periode.

Du skal undervise i:

 • Matematik i 1. og 4. kl.
 • Dansk i 6. kl. og 3 timer i børnehaveklassen
 • tysk i 6. kl. hvis du kan.

Vi tilbyder:

 • 250 dejlige børn og unge.
 • En hverdag, hvor det er vigtigt for os, er at møde barnet der, hvor det er.
 • En dynamisk medarbejdergruppe der er indstillet på udvikling og samarbejde.
 • Gode arbejdspladser.
 • Et fagligt, kristeligt og trygt menneskeligt fællesskab.
 • God stemning blandt kollegaer og god opbakning fra forældrene.

 

Vi forventer at du:

 • Er en solid underviser i dansk og matematik.
 • Kan tage initiativ og arbejde selvstændigt med øje for helheden.
 • Står inde for vores værdigrundlag.

 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Send en ansøgning i dag til mlc@esajasskolen.dk, eller ring til skoleleder Mark Lindberg-Christensen på 3632 1001, og fortæl os hvorfor du gerne vil på en skole med netop vores værdisæt.

Vi har brug for dig nu, hvorfor der ikke er en ansøgningsfrist. – ring i dag! 😊

 

Vi kan altid bruge gode kræfter på Esajasskolen, så du er meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til: 

 • SFO-leder Jeanette Windfeld, hvis det drejer sig om vikararbejde eller en fast stilling i vores SFO på kontoret@esajasskolen.dk
 • Viceskoleleder Christian Raffing, hvis det drejer sig om vikararbejde i skoledelen på cra@esajasskolen.dk
 • Skoleleder Mark Lindberg-Christensen, hvis det drejer sig om et lærerjob, eller andre job på skolen på mlc@esajasskolen.dk

– eller giv os et ring for en uforpligtende snak om hvordan det er at arbejde på Esajasskolen.

 

Herunder er nogle af de ting, du må forholde dig til som ansøger hos os:

Du må se det som et aktiv at medvirke til at skabe trygge rammer, god læring og trivsel for vores elever. Vi forventer at du vil bidrage positivt til det daglige samarbejde til gavn for fællesskabet – og ikke mindst, at du kan tage aktivt del i skolens kultur med udgangspunkt i skolens kristne værdigrundlag og arbejde aktivt med på dette.

 

Vi tilbyder:

❑ Et fagligt, kristeligt og trygt menneskeligt fællesskab.

❑ En hverdag, hvor det vigtigste for os, er at møde barnet der, hvor det er.

❑ En dynamisk medarbejdergruppe der trives og er indstillet på udvikling og samarbejde.

Esajasskolen er en kristen friskole med ca. 250 elever fra 0. til 9. klasse, hvoraf knap 110 elever er tilmeldt vores SFO. På to af årgangene har vi to spor. Der er i alt 35 ansatte for hvem engagement, åbenhed, humor og faglighed er vigtige begreber. Hos os behøver der ikke at være langt fra ide til virkelighed. Endvidere har vi en dejlig aktiv forældreflok med hvem samarbejde er et nøgleord.