Ledelse

Mark Allan Lindberg-Christensen

Skoleleder

MLC

Mette Vithus Andersen

Viceskoleleder

MVA

Lene Holst Simonsen

Afdelingsleder

LHS

Jeanette Windfeld

SFO-leder

JEW

Lærere

Ann-Jeanet Rønne Ekberg

ARE

Anne Boline Lindberg-Christensen

BLC

Anne Kristine Holmegaard

AH

Camilla Høj Månsson

CHM

Christina Breinholt

CB

Eva Maria Kondras Bjerager Kamp

EMK

Gitte Jakobsen

GFJ

Helene Dyssegaard Jacobsen

HDJ

Helene Paninguaq Lykkehøj Storgaard

HS

Irene Holm Birkbak-Madsen

IBM

Laila Idorn Nygaard

LIN

Liora Tova Eisenberg

LE

Louise Leegaard Måge

LM

Maria Olsen

MRO

Marianne Bekker

MB

Natasja Eva Michael

NM

Ole Koefoed Olsen

OO

Rasmus Høiberg Clausen

RHC

Sigrid Walsøe Hansen

SWH

Simon Bastrup Madsen

SBM

Simone Danielle Panduro Sherigian

SPS

Tina Waskiw Rasmussen

TWR

SFO

Alexander Skjøtt Stagis

AST / Vikar

Benedicte Holst Nissen

BHN / Vikar

Brian Rasmussen

BR

Hannah Gilvang Enemark

HGE

Julie Arendt Laursen

JAL / Vikar

Kirsten Pedersen

KIP

Kontor

Bente Feldborg

Tlf. 36753393