Nærvær

På Esajasskolen er en af vores vigtigste opgaver at praktisere nærvær i vores møde med hvert enkelt barn. Vi har et klasseloft på maks. 22 elever og derfor har vores lærere tid til hver enkelt elev og kan møde eleverne ud fra deres behov.

Vi lytter til og taler sammen med hvert enkelt barn. Vi tror på, at når vi er nærværende over for børnene, så lærer de også at være nærværende over for os og deres kammerater.

Faglighed

Som friskole er vi frie til at tilrettelægge vores undervisning som vi vil. Hver dag modtager vores elever undervisning på et højt fagligt niveau.

Vi lægger stor vægt på at fremme vores elevers lyst til og interesse for at lære, og vi udfordrer dem med udgangspunkt i netop deres faglige niveau. Vi gør eleverne robuste og klar til deres videre vej i uddannelseslivet.

Plads til alle

På Esajasskolen mener vi, at der er og skal være plads til alle. Vi betragter alle børn som unikke og ligeværdige. Hos os har vi fokus på trivsel og går meget op i, at eleverne har det godt når de er på skolen.

Vi skaber rammerne for, at vores elever kan udvikle sig socialt og blive selvstændige, reflekterende mennesker. Vi har kristendommen som grundværdi, fordi vi mener, det kristne livssyn er det bedst mulige fundament for (ud)dannelse, for opdragelse og for livet.

Vil du skrive dit barn op til Esajasskolen?