Ønsker du dit barn optaget som elev på skolen, skal der udfyldes en optagelsesblanket, som sendes til skolens adresse sammen med et optagelsesgebyr på 500 kr. Hent og print blanketten Ansøgning om skolestart (pdf) eller kontakt skolen og få blanketten tilsendt. Blanketten kan også indleveres fysisk på skolens kontor inden for åbningstid. 

Det er selvfølgelig også muligt at udfylde blanketten Ansøgning om skolestart (word fil) digitalt og sende til kontoret@esajasskolen.dk

Ved modtagelse af optagelsesblanketten, sender vi en bekræftelse. Hvis optagelsesgebyret ikke er indbetalt, oplyses dette i mailen, med angivelse af en bankkonto, hvor beløbet kan indbetales på.

Når gebyret er indbetalt, betragter vi ansøgningen som fuldt gyldig. Gebyret er et engangsbeløb, som ikke refunderes, uanset om barnet bliver optaget eller ej. I efteråret, forud for skolestart, sendes en mail ang. forløbet omkring optagelse i den kommende 0.kl. Denne mail er et tilsagn til familien om at barnet har en plads i den kommende 0.kl. såfremt betaling jævnfør mail forefindes.

Optagelse er dog med forbehold for om der i forløbet kommer oplysninger frem som gør, at vi vurderer, at vi ikke har kompetencer ift. særlige behov. 

Familien indkaldes sammen med barnet til en kort samtale og i den forbindelse anmoder vi om at få overdragelsespapirer fra børnehaven. Overdragelsespapirerne er med til at danne grundlag for samtalen som familien bliver indkaldt til.

CPR-nummer

På ansøgningen skal både barnets og forældrenes cpr.nr. være påført, da vi er koblet til Folkeregistret.

Begyndelsestidspunkt

Barnets skolegang begynder i 0. klasse i august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Er barnet født i 2020, starter undervisningspligten i august 2026. Er barnet født i 2021, starter undervisningspligten i 2027 osv.

Vi tilbyder at kommende elever kan begynde i førskole-SFO fra 1. maj. Det er et heldagstilbud som vi på Esajasskolen kalder Spirerne.

Afvigelser fra hovedreglen

Barnet kan blive optaget i børnehaveklassen allerede i det kalenderår, hvor det inden oktober fylder 5 år. Forældrene skal bede om dette, hvorefter der foretages en vurdering af barnet.

I kan som forældre anmode kommunen om udsættelse af undervisningspligten/ skolegangen, når det er begrundet i barnets udvikling. Det er den distriktsskole som I er tilknyttet, der skal godkende en skoleudsættelse.