Ønsker du dit barn optaget som elev på skolen, skal der udfyldes en optagelsesblanket som sendes til skolen sammen med et optagelsesgebyr på 500 kr. Hent og print blanketten Ansøgning om skolestart eller kontakt skolen og få blanketten tilsendt.

Når vi har modtaget blanketten, sender vi en bekræftelse på modtagelsen. Hvis optagelsesgebyret ikke er indbetalt, oplyses dette i mailen, med angivelse af en bank konto, hvor beløbet kan indbetales på. Når gebyret er indbetalt, betragter vi ansøgningen som fuldt gyldig. Gebyret er et engangsbeløb, som ikke refunderes, uanset om barnet bliver optaget eller ej.

I efteråret, forud for skolestart, sendes en mail ang. forløbet omkring optagelse i den kommende 0.kl. Familien indkaldes sammen med barnet til en kort samtale, vi anmoder om at få overdragelsespapirer fra børnehaven samt tilsagn fra familien om de ønsker pladsen. Denne mail er et tilsagn til familien om at barnet har en plads i den kommende 0.kl., dog med forbehold for at der i forløbet kommer oplysninger frem, som gør at vi ikke vurdere at vi har kompetencer ift. særlige behov. Familier fra ventelisten kontaktes lb. så længe der er ledige pladser.

CPR-nummer

På ansøgningen skal både barnets og forældrenes cpr.nr. være påført, da vi er koblet til Folkeregistret via cpr.nr.

Begyndelsestidspunkt

Barnets skolegang begynder i 0. klasse i august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Er barnet født i 2020, starter undervisningspligten i august 2026. Er barnet født i 2021, starter undervisningspligten i 2027 osv.

Vi tilbyder at kommende elever kan begynde i førskole-SFO fra 1. maj. Det er et heldagstilbud som vi på Esajasskolen kalder Spirerne.

Afvigelser fra hovedreglen

Barnet kan blive optaget i børnehaveklassen allerede i det kalenderår, hvor det inden oktober fylder 5 år. Forældrene skal bede om dette, hvorefter der foretages en vurdering af barnet.

I kan som forældre anmode kommunen om udsættelse af undervisningspligten/ skolegangen, når det er begrundet i barnets udvikling. Det er den distriktsskole som I er tilknyttet der skal godkende en skoleudsættelse.