Ønsker du dit barn optaget som elev på Esajasskolen, skal nedenstående optagelsesformular udfyldes, og der skal betales et optagelsesgebyr på 500 kr. Gebyret er et engangsbeløb, som ikke refunderes, uanset om barnet bliver optaget eller ej.

Efter modtagelsen af blanketten, kan man forvente at få en bekræftelse via mail inden for 4 – 5 arbejdsdage.

Forløbet

Om efteråret, forud for skolestart, sendes en mail til familien ang. forløbet omkring optagelse i den kommende børnehaveklasse. Denne mail er et tilsagn om, at barnet har en plads i den kommende børnehaveklasse, såfremt betaling, jævnført mail, forefindes.

Optagelse er dog med forbehold for, om der i forløbet kommer oplysninger frem, som gør, at vi vurderer, at vi ikke har kompetencer ift. særlige behov. 

Familien indkaldes sammen med barnet til en kort samtale, og i den forbindelse anmoder vi om at få overdragelsespapirer fra børnehaven. Overdragelsespapirerne er med til at danne grundlag for samtalen, som familien bliver indkaldt til.

Begyndelsestidspunkt

Barnet begynder i børnehaveklasse i august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Er barnet født i 2020, begynder undervisningspligten i august 2026. Er barnet født i 2021, begynder undervisningspligten i 2027 osv.

Vi tilbyder, at kommende elever kan begynde i førskole-SFO fra 1. maj. Det er et heldagstilbud, som vi kalder Spirerne.

Afvigelser fra hovedreglen

Barnet kan blive optaget i børnehaveklassen allerede i det kalenderår, hvor det inden oktober fylder 5 år. Forældrene skal bede om dette, hvorefter der foretages en vurdering af barnet.

I kan som forældre anmode kommunen om udsættelse af undervisningspligten/ skolegangen, når det er begrundet i barnets udvikling. Det er den distriktsskole, som I er tilknyttet, der skal godkende en skoleudsættelse.

Optagelsesformular