Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Skoleåret 2023/2024

En undervisningsmiljøvurdering (UMV) er en kortlægning af, hvordan eleverne oplever skolens nuværende undervisningsmiljø samt hvordan vi i fællesskab vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.

 

Nedenstående er beskrivelsen og resultaterne af Esajasskolens undervisningsmiljøvurdering, som blev foretaget i efteråret 2023:

Undervisningsmiljøvurdering 2023-24