Ønsker du dit barn optaget som elev på skolen, skal der udfyldes en optagelsesblanket, som sendes til skolens adresse sammen med et optagelsesgebyr på 500 kr.

Hent og print blanketten med Ansøgning om skolestart (pdf) eller kontakt skolen og få blanketten tilsendt. Blanketten kan også indleveres fysisk på skolens kontor inden for åbningstid. 

Det er selvfølgelig også muligt at udfylde blanketten Ansøgning om skolestart (word fil) digitalt og sende til kontoret@esajasskolen.dk

Når vi har modtaget blanketten, sender vi en bekræftelse på modtagelsen. Hvis optagelsesgebyret ikke er indbetalt, oplyses dette i mailen, med angivelse af en bank konto, hvor beløbet kan indbetales på. Når gebyret er indbetalt, betragter vi ansøgningen som fuldt gyldig. Gebyret er et engangsbeløb, som ikke refunderes, uanset om barnet bliver optaget eller ej, eller den tilbudte plads ikke benyttes.

Når det er en elev, der er i et skoleforløb, er optagelsen betinget af en tilfredsstillende optagelsessamtale. Samtalen finder sted på skolen med deltagelse af forældre, barn, skoleleder og klasselærer. Vi tager på skolen initiativ til samtalen, når der opstår en ledig plads i klassen.

Hvis resultatet af samtalen bliver en optagelse, er de første tre uger at betragte som en prøveperiode. Klasselæreren vil i løbet af denne periode henvende sig til hjemmet og give en status om, hvordan det går.