Natasja Eva Michael

Pædagogisk leder

NM

Jeanette Windfeld

SFO-leder

JEW

Mark Allan Lindberg-Christensen

Skoleleder

MLC